Universitat Rovira i Virgili

Pla d'Acció Tutorial

El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències Jurídiques (PAT-FCJ) inclou una seguit d’actuacions dirigides a millorar l’adaptació dels estudiants de nou accés i l’orientació acadèmica i professional dels estudiants. La mesura més visible consisteix en assignar un tutor o tutora que acompanya a l’estudiant durant la seva estada a la URV. Tots els i les estudiants de l’FCJ tenen assignat un tutor o tutora que està a la seva disposició per tractar temes com la mobilitat, l’aprenentatge de llengües, les pràctiques externes, la matrícula i l’itinerari curricular, les sortides professionals, el procés d’aprenentatge de l’estudiant, entre molts altres.

Per més informació sobre el funcionament del PAT-FCJ, contacteu a través de: pat.fcj(ELIMINAR)@urv.cat

El PAT-FCJ es concreta en un Pla d'acció tutorial dels graus i els diversos Plans d'acció tutorial dels màsters.

Anualment es realitza una avaluació del PAT-FCJ:

Informes anteriors: