Universitat Rovira i Virgili

Història

|Alt imatge central|

La Facultat de Ciències Jurídiques, en l'actualitat, ofereix tres graus -Dret, Relacions Laborals i Recursos Humans, i Treball Social-, dos dobles graus -Administració i Direcció d'Empreses/Dret i Dret/Relacions Laborals i Recursos Humans- i sis màsters universitaris -Advocacia, Dret Ambiental, Dret de l'Empresa i de la Contractació, Dret de l’Administració Pública, Innovació en la Intervenció Social, i Educativa i Sistema de Justícia Penal.

A principis del mes d'octubre de 1991 l'Ajuntament de Tarragona presentava al conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Laporte, l'avantprojecte de les instal·lacions de la futura Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, on s'havia d'impartir la llicenciatura de Dret i la Diplomatura de Relacions Laborals.

Un any més tard es posava en marxa la Facultat a la ciutat de Tarragona. En un primer moment, l'ensenyament de Dret s'ubicava a l'edifici de l'Antiga Audiència, situat a la plaça Pallol. El 7 d'octubre de 1992, el professor Miquel Caminal impartia la primera classe d'aquest ensenyament, amb 126 alumnes matriculats. Per la seva part, l'ensenyament de Relacions Laborals, com a continuació dels estudis iniciats a Tarragona en l'àmbit de l'Escola Social, s'ubicava a l'avinguda de Roma. La lliçó inaugural d'aquell primer curs acadèmic de la Facultat de Ciències Jurídiques va anar a càrrec del president del Consell Consultiu de la Generalitat, Francisco Fernández de Villavicencio.

El gener de 1994 es feia oficial que la Facultat de Ciències Jurídiques seria el primer centre de la URV en establir-se al nou campus universitari situat a les antigues casernes militars de Tarragona. El 14 d'octubre de 1997 l'ex magistrat i Ministre d'Obres Públiques d'Itàlia, Antonio di Pietro, presidia l'inici simbòlic de les obres de la nova Facultat, impartint una conferència  als estudiants sobre "Ètica i política: legalitat i transparència de la l'administració pública".

L'any 2000 finalitzen les obres i la Facultat de Ciències Jurídiques s'ubica definitivament en l'actual emplaçament del campus Catalunya.

El curs 2001-2002 l'ensenyament de Treball Social passa a integrar-se en l'oferta formativa de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. Els estudis de Treball social, iniciats a Tarragona l'any 1958 com a Assistents Socials, i a partir de 1985 com a Treball Social, eren fins aquell moment una diplomatura acadèmica, dins de l'Escola Universitària de Treball Social Sant Fructuós de Tarragona, de titularitat de l'Arquebisbat i adscrita a la Universitat Rovira i Virgili.

El mateix curs 2001-2002 també es modifiquen els plans d'estudis de la llicenciatura de Dret i la diplomatura de Relacions Laborals i s'inicien els estudis de segon cicle de Ciències del treball, que passen a reforçar l'oferta formativa de la diplomatura de Relacions laborals.

El curs 2002-2003 s'implanta dues noves titulacions: el graduat superior en Dret Ambiental i el mestratge en Dret Ambiental, esdevenint d'aquesta manera en un centre de referència a nivell estatal en els estudis i la recerca del Dret Ambiental.

L'any 2006 s'intensifica l'aposta docent i investigadora de la Facultat amb un Programa Oficial de Postgraus propi, integrat pel màster en Dret Ambiental, i el màster en Dret de l'Empresa i la Contractació. Els estudis de doctorat d'aquest Programa han estat distingits amb "Menció de Qualitat" pel Ministerio de Educación.

L'any 2009 es procedeix a la revisió dels plans d'estudis dels ensenyaments de Dret, Relacions Laborals i Treball Social, per adaptar aquests estudis al nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior. El resultat final d'aquest treball de revisió va permetre l'aprovació dels nous plans d'estudis dels vigents grau en Dret, grau en Relacions Laborals i Ocupació, i Grau en Treball Social, que es van començar a impartir el curs 2009-2010, substituint les antigues llicenciatures i diplomatures universitàries.

El curs 2011-2012 s'ofereix per primera vegada el màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, i es va procedir a reformar el pla d'estudis del màster Dret de l'Empresa i la Contractació, per convertir-lo en un màster d'un curs de durada.

El curs 2013-2014 s'implanta el màster en Advocacia, en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis d'Advocats de Tarragona, Reus i Tortosa, completant així l'actual oferta formativa de postgrau de la nostra Facultat. Aquest màster, en compliment de la legislació actual, habilita per accedir a la professió d'advocat en territori espanyol.

Per últim, al curs 2014-2015, s'ofereixen els dobles graus en Administració i Direcció d'Empreses/Dret (amb la Facultat d'Economia i Empresa) i Dret/Relacions Laborals i Ocupació.

Per saber-ne més, consulteu la cronologia detallada (pdf)