Universitat Rovira i Virgili

Reglament i normatives

|Alt imatge central|

Reglament

Treball de Fi de Grau

Guia de l’assignatura Treball de Fi de Grau

Pràctiques Externes

Guia de Pràctiques Externes

Sol·licitud d’avançament per a pràctiques externes per a graus i màsters

Tràmits administratius-Endarreriment al juny/setembre de la segona/convocatòria única de les Pràctiques Externes

Pràctiques externes del Màster en Advocacia

Criteris d’endarreriment i/o realització a l’estiu de Pràctiques Externes del Màster en Advocacia

Sol·licitud d’avançament de Pràctiques Externes del Màster en Advocacia

Tràmits administratius-endarreriment al juny/setembre de la segona/convoatòria única de l’assignatura de Pràctiques Externes

Reconeixement de l'experiència laboral i professional

Sol·licituds de reconeixement de l’experiència laboral i professional:

Normativa de reconeixement de l’experiència laboral i professional en els màsters

Coordinació acadèmica dels graus

Guia de coordinació acadèmica i docent dels graus de l’FCJ

Avaluació global

Normativa d’avaluació global

Sol·licitud d’avaluació global

Ajuts per a la realització d’activitats universitàries fora de la URV per estudiants de l’FCJ

Criteris de distribució dels ajuts

Sol·licitud dels ajuts

Ajuts per a organitzar actes i jornades a l’FCJ

Criteris de distribució i sol·licitud dels ajuts