Universitat Rovira i Virgili

Reglament i normatives

Treball de fi de grau

Guia de l’assignatura Treball de Fi de Grau

Pràctiques externes

Guia de Pràctiques Externes

Sol·licitud d’avançament per a pràctiques externes per a graus i màsters

Tràmits administratius-Endarreriment al juny/setembre de la segona/convocatòria única de les Pràctiques Externes

Pràctiques externes del màster en Advocacia

Criteris d’endarreriment i/o realització a l’estiu de pràctiques externes del màster en Advocacia

Sol·licitud d’avançament de pràctiques externes del màster en Advocacia

Tràmits adminsitratius-endarreriment al juny/setembre de la segona/convoatòria única de l’assignatura de Pràctiques Externes

Reconeixement de l'experiència laboral i professional

Normativa de reconeixement de l’experiència laboral i professional en els graus (2021-22 i 2022-23)

Sol·licituds de reconeixement de l’experiència laboral i professional:

Normativa de reconeixement de l’experiència laboral i professional en els màsters

Coordinació acadèmica dels graus

Normativa de coordinació acadèmica dels graus 

Avaluació global

Normativa d’avaluació global

Sol·licitud d’avaluació global

Calendari acadèmic graus

Ajuts

Ajuts per a la realització d’activitats universitàries fora de la URV per estudiants de l’FCJ

Criteris de distribució i sol·licitud d’ajuts per organitzar actes i jornades a l’FCJ