Universitat Rovira i Virgili

Organització

|Alt imatge|

 Equip deganal

Degà Dr. Antoni Pigrau Solé(ELIMINAR) 977 558 399
Vicedegana Dra. Àngels Galiana Saura(ELIMINAR) 977 558 355

Secretària

Dra. Diana Marín Consarnau(ELIMINAR)

977 558 357

  Responsables de grau i coordinadors de màster

Responsable del Grau de Dret

Dra. Aitana de la Varga Pastor(ELIMINAR) 977 558 347

Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació i

de la doble titulació de Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Dra. Catalina Jordi Amoròs(ELIMINAR) 977 558 349
Responsable del Grau de Treball Social Dra. Maria Victòria Forns Fernández(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinador del Màster en Advocacia

Dr. Alfonso González Bondia(ELIMINAR)

977 558 309
Coordinadora del Màster en Dret Ambiental Dra. Susana Borràs Pentinat(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinadora del Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació Dra. Carmen Gómez Buendia(ELIMINAR) 977 297 956
Coordinador del Màster en Dret de l’Administració Pública Dr. Endrius Cocciolo(ELIMINAR) 977 557 030
Coordinadora del Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa Dra. Eva Zafra Aparici(ELIMINAR) 977 558 633
Coordinadora del Màster en Sistema de Justícia Penal Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR) 977 558 347

Altres càrrecs i responsables 

Responsable del SIGQ Dra. Àngels Galiana Saura(ELIMINAR)
Coordinadores pràctiques externes Grau de Dret Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR), Dra. Roser Casanova Martí(ELIMINAR)
Coordinador pràctiques externes Grau de Relacions Laborals i Ocupació Dr. Antoni Carreras Casanovas
Coordinadora pràctiques externes Doble titulació de Dret i Relacions Laborals i Ocupació Dra. Teresa Franquet Sugrañes(ELIMINAR)  
Coordinadora pràctiques externes Grau de Treball Social Dra. Maria Victòria Forns Fernández(ELIMINAR)
Coordinadora pràctiques externes Màster en Advocacia Dra. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)
Coordinadora pràctiques externes Màster en Dret Ambiental Dra. Susana Borràs Pentinat(ELIMINAR)
Coordinadora pràctiques externes Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació Dra. Elisabet Cerrato Guri(ELIMINAR)
Coordinadores pràctiques externes Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa Dra. Ramona Torrens Bonet(ELIMINAR), Dra. Carme García Yeste(ELIMINAR) 
Coordinadora de mobilitat IN Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR)
Coordinadores de mobilitatOUT Sra. Xènia Fuguet Carles(ELIMINAR)
Coordinadora del Pla d’Acció Tutorial Dra. Diana Marín Consarnau(ELIMINAR)
Coordinadora TFG Dret i Doble titulació Dret Dr. Víctor Merino Sancho(ELIMINAR), Dra. Àngels Galiana Saura(ELIMINAR)
Coordinadora TFG RLO i Doble titulació RLO Dra. Teresa Corbella Domènech(ELIMINAR)
Coordinadora TFG Treball Social Dra. Ramona Torrens Bonet(ELIMINAR)
Coordinadora TFM Màster en Advocacia Dra. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)
Coordinador TFM MUDA Dr. Antoni Pigrau Solé(ELIMINAR)
Coordinadores TFM MUDEC Dra. Carmen Gómez Buendía(ELIMINAR), Dra. Maria Font Mas(ELIMINAR)
Coordinador TFM MIDAP Dr. Endrius Cocciolo(ELIMINAR)
Coordinadora TFM MIISE Dra. Ramona Torrens Bonet(ELIMINAR)
Responsable d’igualtat Dra. Eva Zafra Aparici(ELIMINAR)
Coordinadora de compromís social Dra. Maria Font Mas(ELIMINAR)
Coordinador de internacionalització Dr. Víctor Merino Sancho(ELIMINAR)
Responsable de difusió i comunicació Dra. Diana Marín Consarnau(ELIMINAR)
Coordinadora de relacions amb els Col·legis d’Advocats Dra. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)
Coordinador de Doctorat Dr. Antoni Jordà Fernández(ELIMINAR)