Universitat Rovira i Virgili

Acords de la Junta de Facultat

Clicant a la sessió corresponent, es pot consultar la relació dels acords adoptats per la Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques: 

2023

16 de febrer

14 de març

31 de maig

28 de setembre

29 de novembre

14 de desembre

2022

3 de febrer

6 d’abril

24 de maig

19 de desembre

2021

28 de gener

25 de març

13 d'abril

22 de juny

13 d'octubre

9 de desembre

2020

13 de febrer

20-22 d’abril

15 de juliol

22 d’octubre

9 de desembre