Universitat Rovira i Virgili

Acords de la Junta de Facultat

Acords de Junta de Facultat de l'any 2022:

Acords de Junta de Facultat de l’any 2021:

Acords de Junta de Facultat de l’any 2020: