Universitat Rovira i Virgili

Acords de la Junta de Facultat

2022

3 de febrer

6 d’abril

2021

28 de gener

25 de març

13 d'abril

22 de juny

13 d'octubre

9 de desembre

2020

13 de febrer

20-22 d’abril

15 de juliol

22 d’octubre

9 de desembre