Universitat Rovira i Virgili

Grup d'Innovació Docent (GID)

|Alt imatge central|

El Grup d'Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID-FCJ) es constitueix el 2004 com a conseqüència del Projecte "Elaboració, aprovació i difusió del Pla estratègic d'Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques", i emmarcat dins les accions estratègiques de l'FCJ per assolir la qualitat docent dels seus ensenyaments en els termes definits pel procés de Bolonya. Des d'aleshores s'acull als Ajuts de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili

PROPERA JORNADA: TARDOR 2024!