Universitat Rovira i Virgili

Benvinguda del degà

Benvingudes i benvinguts a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV,

La Facultat de Ciències Jurídiques va ser creada el 1992, en la mateixa llei que feia néixer la URV, integrant l'antiga Escola de Graduats Socials. En aquests anys la Facultat ha passat la seva infantesa i s'ha fet gran, gràcies a la dedicació del seu personal docent i del seu personal d'administració i serveis i a la confiança dipositada per les successives promocions d'estudiants que han omplert les seves aules.

La facultat és un espai de de docència, de recerca i de servei a la societat.

En l'àmbit docent ofereix una àmplia oferta d'estudis de grau i de postgrau de qualitat en l'àmbit de les ciències jurídiques i socials, que busquen dotar els estudiants dels coneixements i les capacitats que els permetran desenvolupar-se en el futur com a ciutadans compromesos amb la societat i com a professionals competents preparats per oferir un servei d'alta qualitat.

Amb aquesta finalitat, tots els ensenyaments combinen l'aprenentatge de coneixements, l'adquisició d'habilitats pràctiques i la formació en valors. Aquesta formació acadèmica es complementa, entre altres, amb el Pla d'acció tutorial personalitzat, que acompanya l'estudiant durant tota la seva estada a la Universitat; el Pla de mobilitat universitària, que possibilita la realització d'una part dels  estudis en altres universitats estrangeres i espanyoles o una estada de pràctiques externes en empreses, institucions i administracions col·laboradores i un Servei d'Orientació Professional que els facilitarà l'entrada al món professional i laboral.

L'estudiant treballa en un entorn d'una dimensió mitjana, que li facilita el desenvolupament dels seus estudis, amb una gran proximitat amb l'equip de professors i el personal d'administració i serveis, i en un entorn on poc accedir als mitjans tecnològics i materials més avançats, com el Campus Virtual, el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del campus Catalunya, les aules informatitzades de docència o els espais d'autoaprenentatge d'idiomes.

La facultat és també un espai de recerca. Una recerca que es comença a treballar en els treballs de fi de grau i que s'intensifica per als estudiants de postgrau i doctorat, que poden interaccionar amb la recerca que els professors realitzen a través dels respectius departaments.

I la facultat és també un espai de servei, que es canalitza a través de les relacions amb altres entitats i institucions professionals i ciutadanes, a través del programa d'aprenentatge-servei, o a través de les nombroses activitats de debat i divulgació científica que s'hi organitzen.

Us convido, doncs, a visitar aquest espai virtual, on podreu trobar tota la informació necessària per conèixer la tasca que fem i els serveis que oferim als nostres estudiants i a la nostra societat.

Cordialment,

Antoni Pigrau Solé

Degà

|Alt imatge columna dreta|