Universitat Rovira i Virgili

PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES

Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre

Curs 2019-20

Curs 2018-19

Curs 2017-18

Curs 2016-17

Curs 2015-16

Curs 2014-15

Curs 2013-14

Curs 2012-13

Curs 2011-12

Curs 2010-11

Curs 2009-10

Curs 2008-09

Curs 2007-08

Curs 2006-07

Curs 2005-06

Curs 2004-05

Curs 2003-04

Curs 2002-03

Cursos Escola Universitària de Treball Social

Graduat Social (Pla 1980)