Universitat Rovira i Virgili

Postgraus FURV

|Alt imatge central|

Diploma d'especialització en Polítiques d'Habitatge

Diploma d'especialització en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Diploma de Postgrau en Dret Local

Màster de formació permanent en Dret Duaner