Universitat Rovira i Virgili

Postgraus

|Alt imatge central|

Diploma d'especialització en Polítiques d'Habitatge

Diploma d'especialització en Règim Jurídic de Fundacions i Associacions i Gestió de Serveis a la Persona

Diploma d'especialització en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Diploma d'especialització en Règim Jurídic i Gestió de la Vinya i el Vi

Màster de formació permanent en Dret Duaner