Universitat Rovira i Virgili

Programa de simultaneïtat de màsters jurídics de l'FCJ

La Facultat de Ciències Jurídiques té una oferta de màsters oficials en l'àmbit jurídic que permeten millorar la formació dels graduats i llicenciats tant en l'àmbit dels coneixements com en l'adquisició de competències específiques per orientar-los en el seu futur professional.

L'oferta actual de màsters oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV és la següent:

La Facultat de Ciències Jurídiques s'ha compromès a millorar la qualitat de la formació que ofereix als seus estudiants per incrementar les possibilitats d'accedir al mercat de treball i facilitar l'accés a llocs de treball de caràcter molt qualificat. Amb aquest objectiu, hem apostat per l'especialització dels graduats i llicenciats que vulguin accedir a la professió d'advocat/da i procurador/a, establint un programa específic que permeti simultaniejar els estudis del Màster en Advocacia i Procura, que persegueix com a objectiu formatiu orientar professionalment els estudiants per a l'exercici de l'advocacia i la procura, amb un altre màster de caràcter jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que coadjuvi a l'especialització jurídica. Amb aquest sistema es pretén facilitar que els estudiants rebin una formació general per exercir l'advocacia i la procura sense renunciar a l'aposta per l'especialització en una determinada branca del Dret.

Pujar

Quins avantatges tindrà aquest programa de simultaneïtat per als estudiants de la URV?

Pujar

Podeu consultar la informació sobre la simultaneïtat entre els màsters que us interessin aquí:

  1. Màster en Advocacia i Procura i Màster en Sistema de Justícia Penal
  2. Màster en Advocacia i Procura i Màster en Dret Ambiental 
  3. Màster en Advocacia i Procura i Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació
  4. Màster en Advocacia i Procura i Màster en Dret de l'Administració Pública

Pujar