Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El treball a la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va culminar a l’FCJ amb la verificació i autorització dels següents graus i màsters

GRAUS

► Grau en Dret

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

► Grau en Relacions Laborals i Ocupació

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

► Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

► Grau en Treball Social

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

MÀSTERS

► Màster universitari en Advocacia

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

► Màster universitari en Dret Ambiental

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]

► Màster universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]


► Màster interuniversitari en Dret de l’Administració Pública

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]


► Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

[Memòria de verificació] [RUCT]

[Coneix la Qualitat]