Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El treball a la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va culminar a l’FCJ amb la verificació i autorització dels següents graus i màsters

GRAUS

► Grau en Dret

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d’estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d’avaluació externa]

► Grau en Relacions Laborals i Ocupació 

(en extinció a partir del curs 2022-23)

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

► Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

► Grau en Treball Social

[Memòria de verificació]

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

MÀSTERS

► Màster universitari en Advocacia i Procura 

(en implantació a partir del curs 2023-24) 

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

► Màster universitari en Advocacia 

(en extinció a partir del curs 2023-24)

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

► Màster universitari en Dret Ambiental

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]

► Màster universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]


► Màster interuniversitari en Dret de l’Administració Pública

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]


► Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

[Memòria de verificació

[RUCT] [Pla d'estudis BOE]

[Coneix la Qualitat] [Informes d'avaluació externa]