Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment

Indicadors de seguiment

Cursos acadèmics 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
Graus
Dret
Relacions Laborals i Ocupació
Treball Social
Doble titulació en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació
Màsters
Advocacia
Dret Ambiental
Dret de l'Empresa i de la Contractació
Dret de l’Administració Pública  
Innovació en la Intervenció Social i Educativa