Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment

Indicadors de seguiment

Cursos acadèmics 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Graus
Dret
Relacions Laborals i Recursos Humans          
Relacions Laborals i Ocupació (en extinció)
Treball Social
Doble Grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans          
Doble Grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació (en extinció)
Màsters
Advocacia
Dret Ambiental
Dret de l'Empresa i de la Contractació
Dret de l’Administració Pública  
Innovació en la Intervenció Social i Educativa