Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment

Indicadors de seguiment

Cursos acadèmics 2015-16  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Graus
Dret
Relacions Laborals i Ocupació
Treball Social
Doble titulació de  Dret i Relacions Laborals i Ocupació
Màsters
Advocacia
Dret Ambiental
Dret de l'Empresa i de la Contractació
Dret de l’Administració Pública      
Innovació en la Intervenció Social i Educativa      

Històric de cursos anteriors

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10