Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

CONVOCATÒRIA "Premis a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior"

La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca els Premis a treballs de recerca de batxillerat i treballs de crèdit de síntesi de cicles formatius de grau superior presentats durant el curs acadèmic 2023-24

Es convoquen tres (3) premis:  

  • Àmbit d'estudi del Dret,  
  • Àmbit d'estudi de les Relacions Laborals i dels Recursos Humans
  • Àmbit d'estudi del Treball Social. 

A tall d'exemple, i sense ànim d'exhaustivitat, els temes dels treballs de recerca pels quals es dissenya la convocatòria podrien consistir en estudis sobre els drets humans, les organitzacions internacionals, el procés d'unificació europea, l'estructura política i jurídica dels Estats, les implicacions jurídiques dels avenços en la biologia, la psicologia o la medicina, el funcionament de l'Administració pública, la mida i les funcions dels sector públic, la protecció jurídica de les minories, la lluita contra el crim, l'opinió pública sobre el sistema de penes, la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de l'ambient, la lluita contra el terrorisme i les seves repercussions internacionals, els límits del control policial i estatal, la reforma laboral, la millora de les relacions laborals i industrials, el sistema de pensions, l'atur i les mesures per a la seva reducció, les polítiques de protecció social, les polítiques d'igualtat, les desigualtats socials, la bretxa de gènere, els models de serveis socials i d'atenció a la persona, els models d'intervenció social, els drets socials i la seva efectiva protecció, etc.   

Poden optar a qualsevol dels premis que convoca la Facultat de Ciències Jurídiques els i les estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior dels centres de secundària de l'estat espanyol, seleccionats prèviament pel centre de secundària en el qual s'hagi dut a terme la recerca. La Direcció de cada centre pot avalar la presentació d'un màxim de tres treballs de recerca per a cada categoria o àmbit.  

Aquesta convocatòria està oberta fins al 31 de maig de 2024.

Premis  

S'atorga un premi per a cadascun dels tres àmbits establerts, d'acord amb la distribució? prevista a la base primera, els quals consistiran en:  

  • Tres premis de 1000 euros per a cadascun/a del/de les estudiants guanyadors/es en cadascuna de les tres categories. 
  • 250 euros per al centre on cursa actualment estudis l'estudiant premiat/a en cada categoria. L'ajut atorgat al centre s'ha de destinar a adquirir materials docents i/o bibliogràfics. 
  • Un diploma de reconeixement per als i les 3 primers estudiants premiats de cada categoria, per als tutors i tutores i per als centres docents on cursen els estudis.  

És requisit indispensable que l'estudiant formalitzi la matrícula en alguns dels Graus o Dobles titulació que ofereix la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV per rebre el premi.


 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar