Universitat Rovira i Virgili

Resultats eleccions a representants del PDI a la Junta de Facultat i al consell de departament Dret Públic

Facultat  - 

Durant els dies 7, 8 i 9 de març es van fer les eleccions de representants del professorat docent i investigador a la Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques (a les circumscripcions de PDI permanent i de PDI no permanent) i al Consell de Departament de Dret Públic (a la circumscripció de PDI a temps parcial no doctor).

Els resultats en número de vots de les eleccions a representants Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques en la circumscripció de PDI amb vinculació permanent són els següents: González Bondia, Alfonso (20 vots); Pigrau Solé, Antoni (19 vots); Rodríguez Sánchez, Rosa (19 vots); Jordà Fernàndez, Antoni (18 vots); Galiana Saura, Àngels (17 vots); Franquet Sugrañes, M. Teresa (16 vots); Torrens Bonet, Ramona (16 vots); Casado Casado, Lucía (13 vots); Fuentes i Gasó, Josep Ramon (13 vots); Jordi Amorós, Catalina (12 vots); Marquès Banqué, María (12 vots); Ricart Martí, Encarnació (12 vots); Font Mas, María (8 vots); Giménez Costa, Ana (10 vots); Rivas Nieto, Estela (9 vots); Nasarre Aznar, Sergio (8 vots); Pallarés Serrano, Anna (8 vots); Bosch Capdevila, Esteve (7 vots).

D'acord amb l'article 50 del Reglament Electoral de la URV, i amb l'aplicació del que disposa l'article 50.2 pel que fa a la igualtat efectiva de dones i homes, en haver-hi 12 escons a escollir dels quals entre els candidats més votats hi ha una composició de 4 homes i 8 dones, i tenint present que els tres darrers escons eren ocupats per dones amb un mateix número de vots (Catalina Jordi Amorós, María Marquès i Banqué i Encarnació Ricart Martí), s'ha procedit a realitzar un sorteig entre les tres candidates per tal d'excloure'n una i cedir l'escó al següent candidat masculí més votat (Sergio Nasarre Aznar). Com a resultat, són proclamats provisionalment en la circumscripció de PDI amb vinculació permanent els candidats i candidates electes següents: Casado Casado, Lucía; Franquet Sugrañes, M. Teresa; Fuentes i Gasó, Josep Ramon; Galiana Saura, Àngels; González Bondia, Alfonso; Jordà Fernández, Antoni; Jordi Amoròs, Catalina; Marquès Banqué, María; Nasarre Aznar, Sergio; Pigrau Solé, Antoni; Rodríguez Sánchez, Rosa; Torrens Bonet, Ramona.

No obstant, i tal i com determina l'article 5.1.b) del Reglament de la Facultat de Ciències Jurídiques, en el nombre de membres elegibles de personal docent i investigador estan exclosos els membres nats, de tal manera que essent dels 12 candidats electes 6 d'ells membres nats, entren a formar part de la Junta de Facultat en aquesta circumscripció els següents 6 candidats electes, resultant nomenats provisionalment la totalitat dels candidats i candidates presentats.

Respecte a les eleccions a representants Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques en la circumscripció de PDI amb vinculació no permanent els resultats en nombre de vots són els següents: Gómez Buendía, Carmen (16 vots);: Cocciolo, Endrius (15 vots); Rodríguez Beas, 

Marina (15 vots); Simón Moreno, Héctor (14 vots); De la Varga Pastor, Aitana (14 vots); Marín Consarnau, Diana (14 vots); Sabaté Vidal, Josep María (9 vots); Merino Sancho, Víctor Manuel (7 vots); Guerrero Vizuete, Esther (1 vot).

D'acord amb l'article 50 del Reglament Electoral de la URV, i amb l'aplicació del que disposa l'article 50.2 pel que fa a la igualtat efectiva de dones i homes, en haver-hi 5 escons a escollir dels quals entre els candidats més votats hi ha una composició de 1 home i 2 dones, i tenint present que s'ha produït un triple empat en número de vots als dos darrers escons (Aitana de la Varga Pastor, Diana Marín Consarnau i Héctor Simón Moreno), l'escó 4 s'ha cobert pel candidat Héctor Simón Moreno. Per determinar l'escó 5 s'ha procedit a realitzar un sorteig entre les dues candidates, resultat del qual s'ha ocupat per la candidata Diana Marín Consarnau.

Com a resultat, són proclamats provisionalment en la circumscripció de PDI amb vinculació no permanent els candidats i candidates electes següents: Cocciolo, Endrius; Gómez Buendía, Carmen; Marín Consarnau, Diana; Rodríguez Beas, Marina; Simón Moreno, Héctor.

Respecte a les eleccions a representants al Consell de Departament de Dret Públic, en la circumscripció de PDI a temps parcial no doctor els resultats en nombre de vots són els següents: Esteve Izquierdo, Judit (9 vots); Gallardo Ruiz, María Cruz (9 vots); Elorduy Vidal, Josep Maria (4 vots); Garayalde Martín, Elena (1 vot).

Com a resultat, i d'acord amb l'article 50 del Reglament Electoral de la URV, i amb l'aplicació del que disposa l'article 50.2 pel que fa a la igualtat efectiva de dones i homes, són proclamats provisionalment en la circumscripció de PDI a temps parcial no doctor del Consell de Departament de Dret Públic els candidats i candidates electes següents: Elorduy Vidal, Josep Maria; Esteve Izquierdo, Judit; Gallardo Ruiz, María Cruz.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar