Universitat Rovira i Virgili

Eleccions a degà o degana de la Facultat de Ciències Jurídiques