Universitat Rovira i Virgili

"El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya" primer congrés català de Dret Ambiental

Estudiants  - 

Després d'una trajectòria de deu anys, des de la seva creació el 2007, el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, de la Universitat Rovira i Virgili (www.cedat.cat) és el centre de referència a Catalunya i a Espanya en dret ambiental i també gaudeix d'un notable reconeixement internacional.

El CEDAT es proposa consolidar el Congrés Català de Dret Ambiental com a espai obert de debat i intercanvi entre l'acadèmia, les administracions, els actors econòmics i les organitzacions socials, amb una participació internacional i una convocatòria periòdica. I vol que aquest Congrés s'organitzi en col·laboració directa amb el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat.

En la seva primera edició, el Congrés es proposa abordar el tema del canvi climàtic i s'ha organitzat amb la col·laboració de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del Departament de Territori i Sostenibilitat. Fer front al canvi climàtic és una de les grans prioritats de la comunitat internacional i és també una prioritat dels poders públics de Catalunya, como ho demostra l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2013-2020 (ESCACC), de novembre de 2012, i la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7426 - 3.8.2017; http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7426/1629244.pdf).

En el Congrés, que tindrà lloc al Campus Catalunya de la URV entre el 17 i el 19 de gener està prevista la participació de més d'un centenar de ponents nacionals i estrangers. Durant el congrés se celebraran sessions sobre diferents aspectes del canvi climàtic: mitigació, adaptació, ciutats i canvi climàtic, litigis climàtics, economia circular, responsabilitats i polítiques corporatives, drets humans, justícia climàtica, crims ambientals, instruments econòmics i tributaris, la transició cap a una economia baixa en carboni, la biodiversitat, l'agricultura i l'alimentació, o la mobilitat i el transport, a banda de l'anàlisi de l'estratègia i la llei catalanes.

La inscripció està oberta a la web del Congrés on també es podrà trobar tota la informació actualitzada: (http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/). També s'admetrà la inscripció durant el mateix Congrés.

El Congrés connecta també amb el projecte de recerca "Constitución climática global: gobernanza y derecho en un contexto complejo" (ref. DER2016-80011-P), que duen a terme un grup d'investigadors del CEDAT, encapçalats pels professors Jordi Jaria i Susana Borràs, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat dins del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, per al període 2017-2019.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar