Universitat Rovira i Virgili

Neix Litigest Consultores SL, la primera empresa derivada de la URV en l’àmbit jurídic

Facultat  - 

Desenvoluparà la gestió de la comercialització de béns que són objecte de litigi pendents de realització judicial per falta de pagament del deutor

L'empresa, Litigest Consultores, SL té com objectiu potenciar l'ús de l'execució civil privada, una figura processal escassament emprada que suposa una alternativa prometedora a la subhasta judicial en el marc d'un procés judicial d'execució forçosa. D'aquesta manera, es permetria aconseguir la màxima rendibilitat dels béns embargats i, per extensió, una major eficàcia del sistema d'execució civil.

La URV va aprovar, en el Consell de Govern del passat 27 d'abril, la creació de la primera spin-off de la universitat en l'àmbit jurídic i aquest dilluns, 19 de juny, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré i les emprenedores de la iniciativa, les investigadores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV, Elisabet Cerrato  i Roser Casanova, han constituït la firma.

Durant la seva creació, LitiGest Consultores, SL ha rebut l'assessorament de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV, que compta amb el suport d'ACCIÓ, i la Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses de la URV.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar