Universitat Rovira i Virgili

Simulació del parlament a l'aula amb la participació del conseller Jordi Jané

Estudiants  - 

L'assignatura optativa "Dret Parlamentari", del Grau de Dret, pretén aprofundir en el coneixement dels fonaments del Dret parlamentari així com en el funcionament real del Parlament a través de la simulació a l'aula. Els alumnes actuen durant tot el quadrimestre com a autèntics diputats i diputades, utilitzant els mateixos instruments jurídics i les mateixes tècniques que els parlamentaris reals, de manera que experimenten en primera persona el funcionament d'aquesta institució representativa. La simulació comença amb la constitució del parlament i dels grups parlamentaris que, tot seguit, dedicaran el seu temps a tramitar un projecte de llei que serà finalment aprovat en el marc d'una sessió final de cloenda. Enguany, comptem amb la participació del Conseller d'Interior, Sr. Jordi Jané, que intervindrà per tal d'aconsellar i valorar els i les estudiants en aquesta sessió final d'aprovació del projecte de Llei per a l'Efectiva Igualtat i Supressió de la Discriminació. Jordi Jané és professor "ad honorem" del Departament de Dret Públic, i ha estat durant 16 anys diputat al Congrés dels Diputats, assumint la seva vicepresidència quarta des del 2008 fins al seu nomenament com a Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, al juny de 2015. Durant la seva etapa parlamentaria ha estat portaveu adjunt del Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) durant la VII i VIII legislatures (2000-2008) i ha estat portaveu a les comissions d'Interior, Justícia, Constitucional, Administracions Públiques, Ciència i Tecnologia, Foment, Pressupostos i ha format part també de la Ponència de Seguiment de les Activitats del Consell de Seguretat Nuclear i de la Subcomissió sobre política de subvencions del Ministeri d'Indústria.

Text: Laura Román, Professora responsable de l'assignatura optativa Dret Parlamentari

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar