Universitat Rovira i Virgili

Tres projectes de recerca en Dret obtenen finançament del Ministerio de Economía y Competitividad

Facultat  - 

TRES PROJECTES DE RECERCA EN DRET OBTENEN FINANÇAMENT DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

Els departaments de Dret obtindrien el finançament de tres projectes de recerca, segons la proposta de resolució de la  convocatoria 2016 de Projectes d'I+D corresponents al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica iy Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento.

Dos són liderats per professors i profesores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer. Es tracta del projecte "HACIA UNA NUEVA REGULACION DE LA PERICIA JUDICIAL" (DER2016-75495-P), en el que l'investigador principal és el Dr. Joan Pico Junoy i que estaria finançat amb 41.000 euros; i del projecte "REGULAE IURIS SOBRE RELACIONES JURIDICAS OBLIGATORIAS: HISTORIA TEXTUAL, INTERPRETACION, PRACTICA" (DER2016-75518-P), liderat per les Dres. Encarnació Ricart Marti i  Carmen Gómez Buendia i finançat amb 25.000 euros.

El tercer projecte pertany al Departament de Dret Públic. El seu títol és "CONSTITUCION CLIMATICA GLOBAL: GOBERNANZA Y DERECHO EN UN CONTEXTO COMPLEJO" (DER2016-80011-P); està liderat pels Drs. Jordi Jaria i Manzano i Susana Borràs Pentinat i estaria finançat amb 43.000 euros i un contracte predoctoral.

Enhorabona als dos departaments, als investigadors principals i a tots els investigadors participants!

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar