Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud nou conveni de cooperació educativa de pràctiques externes curriculars

Empleneu els camps d'aquest formulari per impulsar la signatura d'un nou Conveni de Cooperació Educativa, tant si sou una entitat col·laboradora o personal de la URV. Per consultes contacteu amb:

*Els camps són obligatoris

1. DADES ENTITAT COL·LABORADORA O PERSONA FÍSICA
2. (Només en el cas de persones jurídiques) DADES REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT COL·LABORADORA
3. DADES DE LA TRAMITACIÓ DEL CONVENI
4. EMPLENAR NOMÉS PEL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT