Universitat Rovira i Virgili

OBJECTIUS

Promocionar la innovació docent a la Facultat de Ciències Jurídiques (FCJ) i la innovació de les TIC en l'ensenyament universitari, amb la finalitat d'adaptar la planificació docent als principis de l'EEES. Objectius:

Afavorir els processos col·laboratius d'innovació docent en els ensenyaments de grau i postgraus implantats a l'FCJ. Objectius:

Implementar i promoure noves estratègies de docència i aprenentatge, aplicar diferents metodologies docents i avaluar, així, els resultats obtinguts. Objectius: