Universitat Rovira i Virgili

COMISSIONS

COMISSIONS DE TREBALL DEL GID-FCJ 2019-2021

Comissió per a la formació dels membres del GID

Comissió per a la competència digital i tecnològica del docent

Comissió d’impacte social de la recerca en la docència

Comissió d’igualtat de gènere en la docència

Comissió de suport al TFG i TFM

Comissió per a l’estat de les titulacions de la FCJ