Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

En el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), les titulacions han de disposar d'un sistema de seguiment de la qualitat que garanteixi la seva correcta implantació i acreditació. 

La Facultat de Ciències jurídiques ha dut a terme les actuacions següents encaminades al seguiment de la qualitat de les titulacions que ofereix.

|Alt imatge columna dreta|