Universitat Rovira i Virgili

JPO VIRTUALS 2020 MAIG

Presentació de la Facultat de Ciències Jurídiques 

Presentació Grau en Dret i Doble Grau ADE-DRET

Presentació Grau de Treball Social

Presentación Máster universitario en Abogacía: Cártel y tríptico

Presentación Máster universitario en Derecho Ambiental

Presentación Máster universitario en Derecho de la Empresa y de la Contractación: PresentaciónCártel y tríptico

Presentación Máster interuniversitario en Derecho de la Administración Pública

Presentación Máster universitario en Innovación de la Intervención Social y Educativa /Cártel

Presentación Máster interuniversitario en Sistema de Justicia Penal y Tríptico