Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya obre la convocatòria 2023 per a la concessió de setze beques de col·laboració

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) convoca beques per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els seus àmbits d'actuació. Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional dels estudiants seleccionats mitjançant la realització de tasques pròpies de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, sota la tutoria de la persona que es designi.

Beques i modalitats

 • Sis beques en Gestió de la formació:
  • Quatre beques es duran a terme a la seu de l'EAPC a Barcelona
  • Una beca es durà a terme a la seu de l'EAPC a Lleida
  • Una beca és durà a terme a la seu de l'EAPc a Girona
 • Una beca en Arxiu i gestió documental
 • Una beca en Anàlisi de dades
 • Una beca en Gestió del coneixement
 • Una beca en Recerca
 • Una beca en Biblioteconomia i documentació
 • Una beca en Assessorament lingüístic i serveis editorials
 • Una beca en Gestió econòmica
 • Una beca en Gestió de tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Una beca en Desenvolupament i gestió del talent
 • Una beca en Selecció de personal

Termini i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar, exclusivament, per mitjans electrònics, a través de tràmits gencat.

Els aspirants només es poden presentar a una de les modalitats de les beques establertes a les bases.

Troabreu més informació a: convocatòria i espai web EAPC

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar