Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Convocatòria de beques destinades a graduats en Dret per accedir a les carreres fiscal i judicial

El Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), publica al DOGC la resolució que obre la convocatòria de 50 beques destinades als graduats en Dret residents a Catalunya que vulguin preparar-se per accedir a les carreres fiscal i judicial.

L'import de cadascuna de les beques per als quatre anys és de 46.320 euros, la qual cosa suposa que cada persona becada rebrà 965 euros mensuals, l'equivalent al salari mínim interprofessional.

Els aspirants poden presentar les sol·licituds a partir de demà i fins el dia 5 d'octubre a les 23.59 h, a través de la pàgina Tràmits gencat. La resolució de la concessió de les beques es publicarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web del CEJFE.

Cal estar empadronat i tenir residència efectiva a Catalunya, almenys cinc dels set anys anteriors, a comptar des de la convocatòria. Altres requisits són una nota mínima de 6 sobre 10 al grau de Dret i tenir coneixements de la llengua catalana de nivell C o equivalent.

Les persones becades hauran de dedicar-se en exclusiva a la preparació de les oposicions i hauran de disposar d'un preparador que sigui magistrat, jutge o fiscal. També es demana que els sol·licitants faci un mínim de 6 mesos que preparen les oposicions, encara que, si queden beques sense cobrir, també es tindran en compte aquelles persones que faci menys temps que les preparen o que encara no hagin començat. Aquestes beques no són compatibles amb d'altres que es rebin pel mateix concepte.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar