Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat entre el Màster en Advocacia (MA) i el Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació (MUDEC)

ITINERARI RECOMANAT

Les assignatures del Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació es cursen en modalitat virtual, mentre que les assignatures del Màster en Advocacia es cursen amb caràcter presencial.

PRIMER CURS: 57 ECTS (MA) + 15 ECTS (MUDEC)

Assignatures del primer quadrimestre

MA (16 ECTS):

Assignatures del segon quadrimestre

MA (24 ECTS):

Assignatures anuals

MUDEC (15 ECTS):

MA (17 ECTS):

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 23 ECTS / 29 ECTS (MUDEC)*

Assignatures del primer quadrimestre 

MA (30 ECTS):

Assignatures anuals

MUDEC:

Assignatures perfil de recerca: 15655201. Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic (6 ECTS)

Assignatures perfil professionalitzador: 15655501. Pràctiques Acadèmiques Externes (6 ECTS), que es pot reconèixer per l'assignatura d'Estada de Pràctiques Externes I.

(*) En el cas que l'estudiant realitzi el perfil de recerca del MUDEC haurà de cursar un total de 29 ECTS i en el cas que realitzi el perfil professionalitzador haurà de cursar 23 ECTS.

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Taula de reconeixements entre assignatures del Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació (MUDEC) i del Màster en Advocacia (MA) 

Reconeixement d'assignatures del MUDEC

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el  MUDEC al cursar assignatures del MA
Pràctica Processal Civil (3 ECTS) Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge (3 ECTS)
Pràctica Tributària (3 ECTS) Fiscalitat de l'Empresa (5 ECTS)
Pràctica Civil (6 ECTS) Noves Perspectives del Dret Contractual (5 ECTS)
Pràctica Constitucional, Internacional i
Europea (4 ECTS)
Litigació en els negocis internacionals (3 ECTS)
Estada de Pràctiques Externes I (12 ECTS)* Pràctiques Acadèmiques Externes (6 ECTS)
Estada de Pràctiques Externes II (12 ECTS)*  

*Amb caràcter general, es reconeixerà l’assignatura Estada de Pràctiques Externes I, llevat que aquesta hagi estat reconeguda prèviament per l’experiència professional, en aquest cas, es reconeixerà l’assignatura Estada de Pràctiques Externes II, sempre que s’hagi acreditat que les pràctiques s’han desenvolupat en alguna de les àrees pròpies del MUDEC.

Total crèdits reconeguts al MUDEC: 22 ECTS

Reconeixement d'assignatures del MA*

Assignatures a cursar en el MUDEC  Assignatures que es reconeixen en el MA al cursar assignatures del MUDEC

Dret Concursal (4 ECTS)

Contractació Mercantil (3 ECTS)

Pràctica Mercantil (3 ECTS)

Els estudiants que optin per aquest reconeixement gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de dret mercantil de cara a la preparació de les matèries reconegudes al Màster en Advocacia.

Total crèdits reconeguts al MA: 3 ECTS

(*) Per fer efectiva aquesta possibilitat cal posar-se  abans de la matrícula en contacte amb la coordinació del MUDEC (master.derecho-empresa(ELIMINAR)@urv.cat)

Pujar