Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat entre el màster en Advocacia i el màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació

ITINERARI RECOMANAT

PRIMER CURS: 57 ECTS (MA) + 15 ECTS (MUDEC)

MUDEC (15 ECTS)

MA (57 ECTS)

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 23 ECTS/ 32 ECTS (MUDEC) *

MUDEC 

Assignatures perfil de recerca: Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic (6 ECTS)

Assignatures perfil professionalitzador: Pràctiques Externes (6 ECTS), que es pot reconèixer per l'assignatura d'Estada de Pràctiques Externes I.

(*) En el cas que l'estudiant realitzi el perfil de recerca del MUDEC haurà de cursar un total de 32 ECTS i en el cas que realitzi el perfil professionalitzador haurà de cursar 26 ECTS.

MA

Assignatures primer quadrimestre 

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Taula de reconeixements entre assignatures del màster en Dret de l'Empresa i la Contractació (MUDEC) i del màster  en Advocacia (MA) 

Reconeixement d'assignatures del MUDEC

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el  MUDEC al cursar assignatures del MA
Pràctica Processal Civil (3 ECTS) Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge (3 ECTS)
Pràctica Tributària (3 ECTS) Fiscalitat de l'Empresa (5 ECTS)
Pràctica Civil (6 ECTS) Noves Perspectives del Dret Contractual (5 ECTS)
Pràctica Constitucional, Internacional i
Europea (4 ECTS)
Litigació en els negocis internacionals (3 ECTS)
Estada de Pràctiques Externes I (12 ECTS) Pràctiques Externes (6 ECTS)

Total crèdits reconeguts al MUDEC: 22 ECTS

Reconeixement d'assignatures del MA*

Assignatures a cursar en el MUDEC  Assignatures que es reconeixen en el MA al cursar assignatures del MUDEC

Dret Concursal (4 ECTS)

Contractació Mercantil (3 ECTS)

Pràctica Mercantil (3 ECTS)

Els estudiants que optin per aquest reconeixement gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de dret mercantil de cara a la preparació de les matèries reconegudes al màster en Advocacia.

Total crèdits reconeguts al MA: 3 ECTS

(*) Per fer efectiva aquesta possibilitat cal posar-se  abans de la matrícula en contacte amb la coordinació del MUDEC  (mudec(ELIMINAR)@urv.cat)

Pujar