Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat entre el màster en Advocacia i el màster en Sistema de Justícia Penal

ITINERARI RECOMANAT

PRIMER CURS: 51 ECTS (MA) + 22 ECTS (MSJP)*

Assignatures primer quadrimestre

MSJP (22 ECTS):

Assignatures anuals

MA (51 ECTS)

(*) Per poder efectiu aquest itinerari del primer curs caldrà demanar l'excepció corresponent al vicerectorat competent en matèria de postgrau, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula (Màster Universitari) de la URV. Per formalitzar aquesta possibilitat cal sol·licitar informació sobre aquest tràmit al coordinador del Màster abans de fer efectiva la matrícula.

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 38ECTS (MSJP)

Assignatures primer quadrimestre

MSJP (16 ECTS)

MA (30 ECTS)

Assignatures segon quadrimestre

MSJP (22 ECTS)

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Taula de reconeixements entre assignatures del màster en Sistema de Justícia Penal (MSJP) i del màster en Advocacia (MA)

Reconeixement d'assignatures del MA

Assignatures a cursar en el MSJP Assignatures que es reconeixen en el  MA al cursar assignatures del MSJP

Delictes contra Béns Jurídics Individuals i Col·lectius (6 crèdits)

Dogmàtica Penal i Política Criminal (7 ECTS)

Pràctica Penal (4 crèdits)
Processos Judicials Penals (9 crèdits) Pràctica Processal Penal (5 crèdits)

Els estudiants que optin per aquests reconeixements gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de dret denal i de dret processal de cara a la preparació de les matèries reconegudes al màster en Advocacia.

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el  MSJP al cursar assignatures del MA

Pràctiques Externes II (12 crèdits) (en despatx especialitzat en Dret Penal)

Nou Dret Penal de l'Empresa (6 crèdits) (*)

La Violència de Gènere: Tractament Jurídic (6 crèdits) (*)

Sistema de Sancions Penals (6 crèdits) (*)

(*) Es reconeixerà per dos d'aquestes tres assignatures (total 12 crèdits)

Pujar