Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat entre el màster en Advocacia i el màster en Dret de l'Administració Pública

ITINERARI RECOMANAT

PRIMER CURS: 52 ECTS (MA) + 24 ECTS (MIDAP)*

Assignatures primer quadrimestre

MIDAP (12 ECTS):

Assignatures segon quadrimestre

MIDAP (12 ECTS)

Assignatures anuals

MA (52 ECTS)

(*) Per poder efectiu aquest itinerari del primer curs caldrà demanar l'excepció corresponent al vicerectorat competent en matèria de postgrau, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula (Màster Universitari) de la URV. Per formalitzar aquesta possibilitat cal sol·licitar informació sobre aquest tràmit al coordinador del Màster abans de fer efectiva la matrícula.

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 30 ECTS (MIDAP)

Assignatures primer quadrimestre

MIDAP (3 ECTS)

MA (30 ECTS)

Assignatures segon quadrimestre

MIDAP (27 ECTS)

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Taula de reconeixements entre assignatures del màster en Dret de l'Administració Públic (MIDAP) i del màster en Advocacia (MA)

Reconeixement d'assignatures del MIDAP

ASsignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el MIDAP al cursar assignatures del MA
Pràctica Constitucional, Internacional i Europea (4 ECTS)                

Distribució Territorial del Poder i Justícia Constitucional (3 ECTS)

Integració i Unió Administrativa Europea (3 ECTS)

Reconeixement d'assignatures del MA

Assignatures a cursar en el MIDAP Assignatures que es reconeixen en el MA al cursar assignatures del MIDAP

Règim Jurídic del Sector Públic i Procediment Administratiu (6 ECTS)

Règim Jurídic de la Contractació Pública (6 ECTS)

Regulació i Gestió de Serveis Públics (6 ECTS)

Justícia Administrativa (3 ECTS)

Pràctica Administrativa (8 ECTS)

Els estudiants que optin per aquests reconeixements gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de dret administratiu de cara a la preparació de les matèries reconegudes al màster en Advocacia.

Pujar