Universitat Rovira i Virgili

Màster universitari en Advocacia

El màster en Advocacia s'imparteix per la URV conjuntament amb els Il·lustres Col·legis d'Advocats de Tarragona, Reus i Tortosa. S'adreça als graduats i llicenciats en Dret que volen exercir la professió d'advocat. S'ofereix la formació de qualitat necessària per exercir la professió i obtenir el títol professional d'advocat d'acord amb la legislació vigent.

|Alt imatge columna dreta|