Universitat Rovira i Virgili

Màster interuniversitari en Sistema de Justicia Penal

El màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal suposa una aposta per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l'àmbit de la justícia penal. El màster pretén la formació especialitzada en les diferents disciplines que configuren el sistema de justícia penal, integrades bàsicament pel dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia.

|Alt imatge columna dreta|