Universitat Rovira i Virgili

Doble Titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

El doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Dret té com a objectiu facilitar l'assoliment d'una sòlida formació jurídica i empresarial, preparant professionals capaços de desenvolupar la seva activitat en llocs de treball de gran responsabilitat i que requereixin d'una formació interdisciplinar vinculada a l'àmbit jurídic i empresarial

|Alt imatge columna dreta|