Universitat Rovira i Virgili

Doble grau en Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans

El doble grau en Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans té com a objectiu formar professionals que uneixin amplis coneixements jurídics, especialment en la branca social del dret, amb una formació que els capaciti per ser gestors integrals de les relacions laborals en l'empresa o per intervenir en la gestió del mercat de treball

|Alt imatge columna dreta|