Universitat Rovira i Virgili

#eurotertúlia: Guanyadors i perdedors en el procés d'integració europea

Original (Cr. Lleida, 17, Tarragona)

La Facultat de Ciències Jurídiques i l’Oficina Europe Direct-Tarragona organitzen un any més el cicle d’#eurotertúlies.

La primera serà a càrrec del Dr. Javier Arregui, professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra i versarà sobre “Guanyadors i perdedors en el procés d’integració europea: repensant la Unió Europea”. Serà el 18 de març a les 19:30h.

El funcionament habitual d'aquestes tertúlies és una primera intervenció del ponent d'uns 15 o 20 minuts i a continuació els assistents van formulant preguntes o fent reflexions, establint un diàleg obert i franc amb el ponent. La duració global és aproximadament d'una hora i quart. Són obertes al públic en general.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar