Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El centre ha reestructurat les titulacions de llicenciatures i de diplomatures per adaptar-se als requeriments de l'EEES i ha obtingut la verificació a càrrec del Consejo de Universidades dels graus i màsters següents:

Grau de Dret    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Grau de Treball Social    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Grau de Relacions Laborals    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Dret Ambiental    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Advocacia    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                           Informes d'avaluació                                                                  RUCT
 
Màster en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                        Informes d'avaluació                                                               RUCT
Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                        Informes d'avaluació                                                               RUCT