Universitat Rovira i Virgili

COMUNICACIONeS PRESENCIALeS - I JORNADA SOBRE DOCENCIA VIRTUAL Y EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

La utilización del iPad en la docencia universitaria

Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili.

Vers un aprenentatge professionalitzador: Els entorns personals d'aprenentatge (PLE)

Dr. Antoni Font Ribas, Universitat de Barcelona.

Dr. Lluís Caballol Angelats, Universitat de Barcelona

Dra. Maria Eugènia Ortuño Pérez, Universitat de Barcelona.

La implicació com a mètode docent

Dr. Antoni Carreras Casanovas, Universitat Rovira i Virgili.

Los juicios simulados como metodología docente

Dr. Federic Adan Domenech, Universitat Rovira i Virgili.

Dra. Roser Casanova Martí, Universitat Rovira i Virgili.

L'aprenentatge servei a través de la clínica jurídica del Màster de Dret de l'Empresa i de la Contractació

Dra. Maria Font i Mas, Universitat Rovira i Virgili.

Dr. Héctor Simon Moreno, Universitat Rovira i Virgili.

Dra. M. Estela Rivas Nieto, Universitat Rovira i Virgili.

L'ús del portafoli com a eina d'aprenentatge i avaluació a l'assignatura dret i gestió de continguts

Dra. M. Teresa Franquet Sugrañes, Universitat Rovira i Virgili.

Àlvar Fortuny Miro, Universitat Rovira i Virgili.

La actividad de simulación como instrumento innovador de aprendizaje: la "Setmana del parlament universitari" y otras experiencias de simulación

Dra. Marina Rodríguez Beas,  Universitat Rovira i Virgili.

Utilidades del cuestionario moodle para la evaluación: una experiencia de evaluación en grupos numerosos

Dra. Milenka Villca Pozo, Universidad Rovira i Virgili.