Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació

ITINERARI RECOMANAT

PRIMER CURS: 57 ECTS (MA) + 15 ECTS (MUDEC)

MUDEC (15 ECTS)

MA (57 ECTS)

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 26 ECTS/ 32 ECTS (MUDEC) *

MUDEC 

Assignatures perfil de recerca: Aportacions Metodològiques del Pensament Jurídic (6 ECTS)

Assignatures perfil professionalitzador: Pràctiques Externes (6 ECTS), que es pot reconèixer per l'assignatura d'Estada en Despatx d'Advocats I.

(*) En el cas que l'estudiant realitzi el perfil de recerca del MUDEC haurà de cursar un total de 32 ECTS i en el cas que realitzi el perfil professionalitzador haurà de cursar 26 ECTS.

MA

Assignatures primer quadrimestre 

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

(Aprovada per Junta de Facultat de 12 de juny de 2015, modificada a la Junta de Facultat de Ciències Jurídiques del 13 del juny del 2016)

Taula de reconeixements entre assignatures del Màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació (MUDEC) i del Màster universitari en Advocacia (MA) 

Reconeixement d'assignatures del MUDEC

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el  MUDEC al cursar assignatures del MA
Pràctica Processal Civil (3 ECTS) Resolució Judicial de Conflictes i Arbitratge (3 ECTS)
Pràctica Tributària (3 ECTS) Fiscalitat de l'Empresa (5 ECTS)
Pràctica Civil (6 ECTS) Noves Perspectives del Dret Contractual (5 ECTS)
Estada en Despatxos d'Advocats I (12 ECTS) Pràctiques Externes (6 ECTS)

Total crèdits reconeguts al MUDEC: 19 ECTS

Reconeixement d'assignatures del MA*

Assignatures a cursar en el MUDEC  Assignatures que es reconeixen en el MA al cursar assignatures del MUDEC

Dret Concursal (4 ECTS)

Contractació Mercantil (3 ECTS)

Pràctica Mercantil (3 ECTS)

Total crèdits reconeguts al MA: 3 ECTS

Els estudiants que optin per aquests reconeixements gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de Dret Mercantil de cara a la preparació de les matèries reconegudes al Màster universitari en Advocacia.

(*) Per fer efectiva aquesta possibilitat cal posar-se abans de la matrícula en contacte amb la coordinació del MUDEC (mudec(ELIMINAR)@urv.cat)

Pujar