Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

ITINERARI RECOMANAT

PRIMER CURS: 52 ECTS (MA) + 18 ECTS (MADP)*

Assignatures primer quadrimestre (fins el 02/02/15)

MADP (9 ECTS):

Assignatures segon quadrimestre (des de 09/02/2015)

MADP (9 ECTS)

Assignatures anuals

MA (52 ECTS)

(*) Per poder efectiu aquest itinerari del primer curs caldrà demanar l'excepció corresponent al vicerectorat competent en matèria de postgrau, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula (Màster Universitari) de la URV. Per formalitzar aquesta possibilitat cal sol·licitar informació sobre aquest tràmit al coordinador del Màster abans de fer efectiva la matrícula.

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 33 ECTS (MADP)

Assignatures primer quadrimestre

MADP ( 15 ECTS)

MA (30 ECTS)

Assignatures segon quadrimestre

MADP (18 ECTS)

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Taula de reconeixements entre assignatures del Màster universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic (MADP) i del Màster universitari en Advocacia (MA)

Reconeixement d'assignatures del MADP

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el MADP al cursar assignatures del MA
Pràctica Constitucional, Internacional i Europea (4 ECTS) Organització i Institucions de l'Estat i de Catalunya (3 ECTS)
Pràctica Tributària (3 ECTS) Dret Financer (3 ECTS)
Estada en Despatxos d'Advocats I (12 ECTS) Pràctiques Externes (6 ECTS)

Reconeixement d'assignatures del MA

Assignatures a cursar en el MADP Assignatures que es reconeixen en el MA al cursar assignatures del MADP

Organització i Activitat Administrativa (3 ECTS)

Contractació del Sector Públic i Gestió dels Serveis Públics (3 ECTS)

Dret i Gestió Urbanística (3 ECTS)

Litigació Avançada Contenciós - Administratiu i Resolució Alternativa de Conflictes (3 ECTS)

Pràctica Administrativa (8ECTS)

Els estudiants que optin per aquests reconeixements gaudiran d'un sistema específic de tutories del professorat de Dret Administratiu de cara a la preparació de les matèries reconegudes al Màster universitari en Advocacia.

Pujar