Universitat Rovira i Virgili

Master universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic

El màster universitari en Estudis Avançats en Administració i Dret Públic és un màster per adquirir les competències  jurídiques i de gestió  més avançades per al sector públic, per especialitzar-se en l'àrea de pràctical legal del dret administratiu, així  com per a iniciarse a la investigació dels esmentats àmbits.