Universitat Rovira i Virgili

Màster universitari en Dret Ambiental

El màster universitari en Dret Ambiental pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

Durant el proper curs 2014-15 el màster s'oferirà en la modalitat virtual