Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

El treball de la URV per a establir un nou mapa de titulacions oficials de grau i postgrau adaptats a l'EEES ha culminat a la Facultat de Ciències Jurídiques amb la verificació i autorització de les següents titulacions:

Grau de Dret    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Grau de Treball Social    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Grau de Relacions Laborals i Ocupació    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Dret Ambiental    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Advocacia    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                                  RUCT
 
Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                         Informes d'avaluació                                                               RUCT
Màster en Innovació en la Intervenció Social i Educativa    
    Coneix la qualitat!
Memòria de verificació                                                            Informes d'avaluació                                                               RUCT