Universitat Rovira i Virgili

Política de qualitat

La Facultat s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la política de qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, com a mostra del compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix a estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.