Universitat Rovira i Virgili

Manual de qualitat

Document que especifica les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments.