Universitat Rovira i Virgili

COORDINACIÓ D'HOMOLOGACIÓ

Homologació de la Facultat de Ciències Jurídiques

Coordinadora: Àngels Galiana Saura, vicedega.fcj(ELIMINAR)@urv.cat

Homologació de Dret

Responsables d'homologació i programes de les diferents matèries

Matèria Responsable Adreça electrònica Programes
Dret Administratiu Anna Pallarès anna.pallares(ELIMINAR)@urv.cat Dret Administratiu
Dret Civil Esteve Bosch esteve.bosch(ELIMINAR)@urv.cat Dret Civil
Dret Constitucional Laura Roman laura.roman(ELIMINAR)@urv.cat Dret Constitucional
Dret Financer i Tributari Angel Urquizu angel.urquizu(ELIMINAR)@urv.cat Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat Maria Font maria.font(ELIMINAR)@urv.cat Dret Internacional Privat
Dret Internacional Públic-Dret Comunitari Alfonso González alfonso.gonzalez(ELIMINAR)@urv.cat Dret Internacional Públic-Dret Comunitari
Dret Mercantil Pablo Girgado pablo.girgado(ELIMINAR)@urv.cat Dret Mercantil
Dret Penal Núria Torres nuria.torres(ELIMINAR)@urv.cat Dret Penal
Dret Processal Frederic Adan federico.adan(ELIMINAR)@urv.cat Dret Processal
Dret del Treball i de la Seguretat Social Rosa Rodríguez rosa.rodriguez(ELIMINAR)@urv.cat Dret del Treball i de la Seguretat Social

Homologació de Relacions Laborals i Ocupació

Responsable d'homologació: Catalina Jordi Amoròs, responsable de Relacions Laborals i Ocupació(ELIMINAR)

Homologació de Treball Social

Responsable d'homologació: Ramona Torrens, responsable de Treball Social(ELIMINAR)