Universitat Rovira i Virgili

Equip Deganal

|Alt imatge central|

Degà Dr. Antoni Pigrau Solé(ELIMINAR) 977 55 83 99
Vicedegana Dra. Àngels Galiana Saura(ELIMINAR) 977 55 83 55
Secretària Dra. Teresa Franquet Sugrañes(ELIMINAR) 977 55 83 57
Responsable de l'ensenyament de Dret Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR) 977 55 83 47
Responsable de l'ensenyament de Relacions Laborals i Ocupació Dra. Catalina Jordi Amoròs(ELIMINAR) 977 55 83 49
Responsable de l'ensenyament de Treball Social Sra. Maria Victòria Forns Fernández(ELIMINAR) 977 55 83 90
Coordinadora del màster universitari en Dret Ambiental Dra. Susana Borràs Pentinat(ELIMINAR) 977 55 83 09
Coordinadora del màster universitari en Dret de l'Empresa i de la contractació Dra. Maria del Carmen Gómez Buendia(ELIMINAR) 977 29 79 56
Coordinador del màster universitari d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic Dr. Endrius Cocciolo(ELIMINAR) 977 55 70 30
Coordinadora del màster universitari en Advocacia  Dra. Ana Giménez Costa 977 55 83 28
Coordinadora del màster interuniversitari en Sistema Justícia Penal Dra. Nuria Torres Rosell(ELIMINAR) 977 55 83 47