Universitat Rovira i Virgili

Equip Deganal

|Alt imatge central|

Degà Dr. Antoni Pigrau Solé(ELIMINAR) 977 558 399
Vicedegana Dra. Àngels Galiana Saura(ELIMINAR) 977 558 355
Secretària Dra. Diana Marín Consarnau(ELIMINAR) 977 558 357
Responsable del grau de Dret Dra. Aitana de la Varga Pastor(ELIMINAR) 977 558 347

Responsable del grau de Relacions Laborals i Ocupació i

de la doble titulació de grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Dra. Catalina Jordi Amoròs(ELIMINAR) 977 558 349
Responsable del grau de Treball Social Dra. Maria Victòria Forns Fernández(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinadora del màster en Advocacia

Dra. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)

977 558 328
Coordinadora del màster en Dret Ambiental Dra. Susana Borràs Pentinat(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinadora del màster en Dret de l'Empresa i de la contractació Dra. Carmen Gómez Buendia(ELIMINAR) 977 297 956
Coordinador del màster en Dret de l’Administració Pública Dr. Endrius Cocciolo(ELIMINAR) 977 557 030
Coordinadora del màster en Innovació en la Intervencioó Social i Educativa Dra. Eva Zafra Aparici(ELIMINAR) 977 558 633
Coordinadora del màster en Sistema de Justícia Penal Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR) 977 558 347