Universitat Rovira i Virgili

Equip Deganal

|Alt imatge central|

Responsable del grau de Treball Social Sra. Maria Victòria Forns Fernández(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinadora del màster en Advocacia

Dra. Ana Giménez Costa(ELIMINAR)

977 558 328
Coordinadora del màster en Dret Ambiental Dra. Susana Borràs Pentinat(ELIMINAR) 977 558 390
Coordinadora del màster en Dret de l'Empresa i de la contractació Dra. Carmen Gómez Buendia(ELIMINAR) 977 297 956
Coordinador del màster en Dret de l’Administració Pública Dr. Endrius Cocciolo(ELIMINAR) 977 557 030
Coordinadora del màster en Innovació en la Intervencioó Social i Educativa Dra. Eva Zafra Aparici(ELIMINAR) 977 558 633
Coordinadora del màster en Sistema de Justícia Penal Dra. Núria Torres Rosell(ELIMINAR) 977 558 347