Universitat Rovira i Virgili

COMISSIONS

Comissió per a la formació dels membres del GID

Comissió d'internacionalització

Comissió de gestió de la qualitat en els màsters

Comissió d'estudi de la transversalitat de la docència

Membres:

Comissió de Suport al Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Comissió de virtualització de la docència

Comissió de Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster