Universitat Rovira i Virgili

Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret Ambiental

ITINERARI RECOMANAT

Les assignatures del Màster universitari en Dret Ambiental, excepte les pràctiques, es cursen en modalitat virtual, mentre que les assignatures del Màster universitari en Advocacia es cursen amb caràcter presencial.

PRIMER CURS: 60 ECTS (MA) + 18 ECTS (MUDA)

Assignatures primer quadrimestre

MUDA (18 ECTS):

Assignatures segon quadrimestre

MUDA (4 ECTS)

Assignatures anuals

MA (60 ECTS)

SEGON CURS: 30 ECTS (MA) + 36 ECTS (MUDA)

Assignatures primer quadrimestre

MUDA (8 ECTS)

MA (30 ECTS)

Assignatures segon quadrimestre

MUDA (28 ECTS)

TERCER CURS: 47 ECTS (MUDA)

Assignatures primer quadrimestre

Assignatures segon quadrimestre

Pujar

TAULA DE RECONEIXEMENTS

Talua de reconeixements entre assignatures del Màster universitari en Dret Ambiental (MUDA) i del Màster universitari en Advocacia (MA)

Reconeixement d'assignatures del MUDA

Assignatures a cursar en el MA Assignatures que es reconeixen en el MUDA al cursar assignatures del MA
Normativa Col·legial, Deontologia i Torn d'Ofici (4ECTS) Seminaris (4ECTS)
Estada de Pràctiques Externes I (12 ECTS)

Pràctiques Externes (9ECTS)

Pujar