Universitat Rovira i Virgili

Programa de simultaneïtat de màsters jurídics

Amb el programa de simultaneïtat de màsters de la Facultat s'ofereix la possibilitat de complementar la formació dels advocats amb un màster d'especialització jurídica.

La Facultat de Ciències Jurídiques té una oferta de màsters oficials en l'àmbit jurídic que permeten millorar la formació dels graduats i llicenciats tant en l'àmbit dels coneixements com en l'adquisició de competències específiques per orientar els estudiants en el seu futur professional.

L'oferta actual de Màsters oficials de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV és:

La Facultat de Ciències Jurídiques s'ha compromès a millorar la qualitat de la formació que ofereix als seus estudiants per incrementar les possibilitats d'accedir al mercat de treball i facilitar l'accés a llocs de treball de caràcter molt qualificat. Amb aquest objectiu, hem apostat per l'especialització dels estudiants ja graduats i llicenciats que vulguin accedir a la professió d'advocat, establint un programa específic que permeti simultaniejar els estudis del Màster en Advocacia, que persegueix com a objectiu formatiu orientar professionalment els estudiants per l'exercici de l'advocacia, amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que coadjuvi a l'especialització jurídica. Amb aquest sistema es pretén facilitar que els estudiants rebin una formació general per exercir l'advocacia, ara o en el transcurs de la seva vida com a professionals, sense renunciar a l'aposta per l'especialització en una determinada branca del Dret.

Pujar

Quins avantatges tindrà aquest programa de simultaneïtat per als estudiants de la URV?

Pujar

Per a més informació podeu consultar:

  1. Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal
  2. Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret Ambiental
  3. Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació
  4. Simultaneïtat Màster universitari en Advocacia i Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Pujar

|Alt imatge columna dreta|