Universitat Rovira i Virgili

II Seminari Internacional d'Investigació Doctoral i Postdoctoral- “Dret Públic i globalització: administració, medi ambient, tecnologies i desigualtat"